Jaarverslag 2018

 Jaarlijkse verantwoording van het beleid 

 

 

De stichting zal verantwoording afleggen in een   jaarverslag, waarin naast het beleidsplan, ook het   bestuursverslag, de jaar rekening, de plannen voor   het komend jaar, de begroting, en een overzicht van   alle gesteunde projecten worden opgenomen.

Het jaarverslag  wordt aan schenkers en relaties bekend gemaakt en wordt gepubliceerd op onze website.

Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Wanna’   Help!  Het verslag geeft een weergave   van de verdere  ontwikkeling en activiteiten van Stichting Wanna’ Help! Het heeft als doel om onze stichting transparant te maken voor iedereen, zowel donateurs, sponsoren als de belastingdienst.

Opmerkingen, vragen en voorstellen naar aanleiding van ons beleid zijn van harte welkom. U kunt dit doen via email naar info@wannahelp.org

Copyright © Stichting Wanna' Help 2022. All Rights Reserved.
Powered by EMOTIONstudios